Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen
 
 
     Kezdőlap  |   WEBÁRUHÁZAK  |   Regisztráció  |   Kosaram  |   Kapcsolat  |
E-mail: Jelszó:

Kategóriák
Keresés: Terméknév, cikkszám Terméknév, cikkszám és leírásatelier-centre.webshop.co.hu / Könyv / Szerző/Szerkesztő/Fordító / Benda Gyula

Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata
Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata [ISBN 978 963 7343 14 8]
3 900 Ft / db Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Az Annales. A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata 620 oldal, ISBN 978 963 7343 14 8, Ára: 3900 Ft "Az ünneplések nem mindig a történeti kutatás legjobb segítői. Az Annales ötvenéves évfordulóján dicsérő kommentárok születtek a folyóirat és a hozzá kötődő iskola sikeréről. A dicshimnuszok – függetlenül komolyságuktól vagy megalapozottságuktól – az Annales elismertségét természetes, sőt elkerülhetetlen beteljesülésnek tartják. Minden úgy ment végbe, mintha a harmincas évek francia történészeinek körében az Annales valamiféle sürgető ismeretelméleti igényt elégített volna ki; mintha a társadalomtudományok összessége csak erre a felhívásra várt volna, hogy megújítsa módszereit és kérdéseit, és az új folyóirat nyomába szegődhessen. A szükségszerű fejlődésnek ez a visszamenőleg felvázolt képe mindenkit megnyugtat. Megnyugtatja a frissen áttérteket, mert elfeledteti a folyóirattal szembeni kezdeti ellenségességüket – pedig ezt az ellenségességet hosszú ideig a történésztársadalom többsége osztotta. Megnyugtatja az Annales „örököseit” is, akiknek egyenes és megszakítatlan kapcsolódás révén kell folyamatosan igazolniuk örökösödési jogukat. Kényelmes feladat lenne bemutatni a töréseket és minőségi változásokat az Annales történetében, amelyek lerombolnák a folyamatosság látszatát. Én azonban a folyóirat születésének szeretném szentelni ezt az összefoglalót, megkockáztatva azt a hipotézist, hogy az Annales feltűnése nem volt sem szükségszerű, sem várt. Nekem úgy tűnik, hogy a harmincas évek francia történészeinek nem volt semmiféle különleges elhivatottságuk arra, hogy végrehajtsák azt az elméleti váltást, amit Marc Bloch és Lucien Febvre vetett fel. Semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy éppen Franciaországban öltsön formát egy történettudományi megújhodási mozgalom. Végül pedig semmiféle szükségszerűség nem magyarázza, hogy a társadalomtudományok körében a vezető és az egyesítő szerepét éppen a történelemre osszák ki. Éppen ellenkezőleg: történelmi kivétellel állunk szemben. Az Annales-iskola sorsában nem a történészek körében aratott sikere a legkülönösebb – ami egyébként későn is jött – , hanem az a karizmatikus hatás, amit még Lucien Febvre és Marc Bloch életében más tudományágakra gyakorolt. A társadalomtudományok területén, ahol a határok túlságosan képlékenyek ahhoz, hogy egy új tudományszak ne a többi tudomány tagadásával nyerjen teret, minden tudományos újjászületés karizmáról álmodik. De különböző okok miatt, és különösen azért, mert a társadalomtudományok többsége a történelemtől eltávolodva építette ki elméleti autonómiáját, az Annales kivételével egyetlen történelmi iskola sem valósította meg az álmot." (André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése) TARTALOM I. Előzmények François Simiand: Történeti módszer és társadalomtudomány. Kritikai tanulmány Lacombe, illetve Seignobos urak újabban megjelent könyveinek apropóján Henry Berr: Szintézis a történettudományban. A történelem jövője II. Az alapítók Marc Bloch: A csodatévő királyok (részletek) Lucien Febvre: 1892-1933: Egy történész és egy történelemfelfogás önvizsgálata Lucien Febvre: Más történelem születik III. Nagy témák és módszertani törekvések Fernand Braudel: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam Ernest Labrousse: Új utak a nyugat-európai polgárság történetének kutatásában (1700-1850). Jean-Yves Grenier–Bernard Lepetit: A kisérletezés szerepe a történettudományban C.-E. Labrousse kapcsán Pierre Chaunu: Szeriális történelem. Mérleg és perspektívák Ernest Labrousse: Bevezető (az első Társadalomtörténeti konferencia) Albert Soboul: Leírás és mérés a társadalomtörténetben Emmanuel Le Roy Ladurie: A történész és a számítógép François Furet: A kvantifikáció a történettudományban IV. Továbblépés és intellektuális környezet Le Roy Ladurie: Mozdulatlan történelem Georges Duby: Társadalomtörténet és társadalmi ideológiák Jacques Le Goff: Mentalitástörténet François Furet: A francia értelmiségiek és a strukturalizmus Pierre Vilar: Marxista történelem – egy megalkotásra váró történelem V. Episztemológiai reflexió Michel Foucault: A por és a felhő Michel de Certeau: A történeti művelet VI. Az identitás formálódása – historiográfia Jacques Le Goff: Van-e Annales iskola? André Burgière: Egy történetfelfogás története: az Annales születése Jacques Revel: A történelem és a társadalomtudományok. Az Annales paradigmái VII. Kritikai fordulat (Az Annales szerkesztőinek tanulmányai) Életrajzok Fogalmak A tanulmányok eredeti címe és megjelenési helye atelier-centre

Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Tér és történelem
Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Tér és történelem [ISBN 963 945 7159]
1 850 Ft / db Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Tér és történelem 220 oldal, ISBN 963 9457 15 9, Ára: 1850 Ft A humántudományok XIX. századi munkamegosztása során a történelem mindenekelott az idő problematikája körül szerveződött, míg a társadalmi jelenségek térbeliségével a születő földrajztudomány foglalkozott. A történetírást a XX. század első felében megújító francia Annales-iskola egyik meghatározó jellemzője az emberföldrajzi szemlélet átvétele volt. A földrajztudomány megújulásával, amikor a környezet elemzését felváltotta a tér elemzése, a történészek figyelme újból a tér problematikájára irányult, elsősorban a térszemlélet, a tér tapasztalatának történeti változására. Az 1989 óta működő Magyar-Francia Doktori Műhely programjában több szemeszteren keresztül, ismétlődően szerepelt a tér és a történelem, a földrajz és a történelem kapcsolata. A kötet anyagát az itt elhangzott francia előadásokból válogattuk. Az előadások tematikája változatos: jelen van a tudománytörténeti megközelítés (Musset, Lévy a földrajz és történelem paradigmáiról és kapcsolatáról), a térszemlélet a politikai-közigazgatási határok változása (Revel, Nordman, Ozouf-Marigner, Topalov), illetve a társadalmi jelenségek térbeliségének vizsgálata (Besse, Le Bras). atelier-centre

Találatok értékelése: 5 az 5-ből, 653 osztályzat.

Címszavakban

Benda Gyula, Szerző/Szerkesztő/Fordító, Könyv, atelier-centre.webshop.co.hu ,

Benda Gyula, Szerző/Szerkesztő/Fordító, Könyv, atelier-centre.webshop.co.hu ,
Benda, Gyula, Szerző/Szerkesztő/Fordító, Könyv, atelier-centre.webshop.co.hu, , , vásárlás, webshop, webáruház, bolt, www,

Loading
Copyright (c) 2007-2011. VNM Távközlési Zrt. | Webáruház készítés | Copyright VNM Távközlési Zrt. | ASZF Vásárlók részére
 
     
Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen